ČNB vydává do oběhu nový vzor 1000 Kč bankovky

Česká národní banka vydává dne 1. dubna 2008 do oběhu bankovku v nominální hodnotě 1000 Kč vzoru 2008, jejíž ochranné prvky jsou oproti starším vzorům inovovány. Dosavadní obíhající bankovka 1000 Kč vzoru 1996 zůstává i nadále v platnosti. Starší bankovka 1000 Kč vzoru 1993 je již neplatná, ale stále vyměnitelná v pobočkách České národní banky.

„Nová tisícikoruna má řadu inovovaných a nových ochranných prvků, a to jak viditelných pouhým okem pro laickou veřejnost, tak prvků zjistitelných pomocí přístrojů a různých pomůcek sloužících pro ověření pravosti profesionály. První úpravy 1000 Kč bankovky byly provedeny u vzoru 1996. Od té doby uplynulo téměř 12 let, což již překročilo dobu, po jejímž uplynutí většina centrálních bank považuje za žádoucí ochranu bankovek proti padělání zkvalitnit, říká Pavel Řežábek, vrchní ředitel a člen bankovní řady ČNB.

Vydání bankovky 1000 Kč vzoru 2008 je součástí dlouhodobého programu zvyšování ochrany českých bankovek proti padělání. Vzor 2008 je třetím vydáním bankovky 1000 Kč, tištěným podle návrhu akademického malíře Oldřicha Kulhánka. Tisícikoruna je po dvoutisícikoruně vydané v minulém roce současně druhou bankovkou tzv. inovované emise bankovek s upravenými ochrannými prvky. Program zvyšování ochrany bankovek průběžně reaguje na novinky ve vývoji reprografických technik i na novinky ve vývoji ochranných prvků, resp. prvků, které umožní lépe rozpoznat padělky od pravých bankovek.

Zdokonalování ochrany bankovek proti padělání se ubírá dvěma směry. Prvním z nich je použití nových ochranných prvků, které jsou přístupné a viditelné bez jakýchkoliv pomůcek a umožňují snadněji rozpoznat padělek široké veřejnosti. Mezi tyto prvky lze zařadit především nový typ ochranného proužku, který je širší než proužek dosavadní. Negativní mikrotext označující nominální hodnotu je doplněn o logo České národní banky a je větší a lépe čitelný. Dalším charakteristickým znakem nového ochranného proužku je jeho kovově lesklá barva, které se v závislosti na úhlu dopadajícího světla mění z hnědofialové na zelenou.
V průsvitu proti světlu je vedle dosavadního stínovaného vodoznaku s portrétem Františka Palackého viditelné světlé označení nominální hodnoty 1000 Kč, které je doplněno lipovým listem.

Lesklý pruh umístěný vpravo od portrétu, jehož barva se v závislosti na úhlu dopadajícího světla mění, je na bankovkách vzoru 1996 jednobarevný a má podobu pásu s rovnoběžnými okraji. U bankovek vzoru 2008 je tento pruh dvoubarevný a jeho pravá strana má vlnovkový okraj.

Další ochranné prvky jsou přístupné pokladníkům, kteří jsou vybaveni ultrafialovými lampami. K tisku nového vzoru bankovek jsou použity barvy, jejichž reakce v UV záření je mnohem bohatší než na dosavadních bankovkách. Podrobnosti k těmto prvkům lze nalézt v informačních letáčcích s popisem nových bankovek, které Česká národní banka vydává, a na internetových stránkách České národní banky.

Na bankovkách jsou použity i další ochranné prvky, které je možno ověřovat pouze strojově a jejichž úkolem je zajistit, že Česká národní banka vydává a bude do oběhu vydávat pouze pravé bankovky. Popis a charakteristiky těchto ochranných prvků Česká národní banka nezveřejňuje.

Vydáním nového vzoru bankovek s nominálem 1000 Kč se Česká národní banka snaží naplnit beze zbytku své povinnosti, mezi něž patří mj. péče o plynulý oběh peněz.

Prezentace k tiskové konferenci (pdf, 896 kB)

Stáhněte si:

Pavlína Bolfová
mluvčí ČNB