ČNB vydává další zlatou minci z cyklu Hrady ČR

Česká národní banka vydává zlatou minci s motivem jihočeského hradu Zvíkov. Mince má nominální hodnotu 5 000 Kč a v desetidílném tematickém cyklu zlatých mincí Hrady České republiky je pátou v pořadí. V prodeji je od 29. května.

Vydáno bude 3 200 mincí v běžném a 7 600 mincí ve špičkovém (proof) provedení. Autorem mince je přední český medailér Luboš Charvát.

„Zvíkov jsme do tematického cyklu Hrady nezařadili náhodou – tato raně gotická stavba je označována za „krále“ všech českých hradů. Kvůli poloze, která ze Zvíkova učinila nedobytnou pevnost, byly právě zde v dobách nebezpečí ukrývány korunovační klenoty. Hrad obývaly také naše přední šlechtické rody  Přemyslovci, Lucemburkové, Rožmberkové nebo Schwarzenbergové,“ řekl člen bankovní rady Vojtěch Benda.

Na lícní straně mince dominuje fragment dřevořezby oltáře oplakávání Krista, který se nachází ve zvíkovské kapli sv. Václava. V horní části mince je umístěna kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku ve štítech. Při spodním okraji najdeme značku České mincovny. Na rubové straně mince můžeme vidět dvě raně gotické polévané dlaždice s motivem gryfa a lovecké scény. Mezi dlaždicemi najdeme štít s motivem labutě, který užívali páni ze Švamberka. Uprostřed mince se nachází koláž čtyř hradních objektů – zleva doprava jsou ztvárněny Hlízová věž, Písecká brána, věž Hláska a kaple sv. Václava. V levé části mince se nachází označení tematického cyklu; ročník ražby je umístěn pod zobrazením Písecké brány. Pod ním najdeme iniciály autora mince. V levé části mincovního pole je umístěn název státu.

Nominální hodnota mince 5 000 Kč není její prodejní cenou. Ta zohledňuje mimo jiné i aktuální cenu zlata a náklady spojené s výrobou. Mince bude představena přímo v prostorách hradu Zvíkov, který je ve správě Národního památkového ústavu. Minci lze zakoupit u vybraných smluvních partnerů.

Cyklus zlatých mincí s motivy českých a moravských hradů otevřel koncem května roku 2016 hrad Kost. Dalšími v pořadí byly mince věnované hradům Bezděz, Bouzov a Pernštejn. Do roku 2020 se v tomto cyklu představí ještě hrady Rabí, Veveří, Švihov, Bečov nad Teplou a Buchlov. Cyklus je součástí emisního plánu pamětních mincí na období let 2016 až 2020, schváleného bankovní radou ČNB.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB

Podrobnější informace o technické realizaci