ČNB vydala nová povolení k činnosti investičním společnostem a speciálním fondům

V průběhu září 2006 vydala Česká národní banka dvě nová povolení k činnosti investičním společnostem AMISTA, a.s. a Winterthur Asset Management (Praha), a.s. V tuto chvíli má licenci ke kolektivnímu investování v ČR celkem 11 investičních společností.

Ve stejném měsíci udělila ČNB povolení k vytvoření dvou speciálních fondů kvalifikovaných investorů (FKVI) - ČSOB korporátní, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond a Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond. Jde o první dva fondy tohoto typu na trhu v ČR.

FKVI je novým typem fondu zakotveným květnovou novelou zákona o kolektivním investování. Ve srovnání s fondy určenými veřejnosti mohou mít FKVI rizikovější profil, a to vzhledem k výběru aktiv, do nichž investují, limitům pro omezení a rozložení rizika, které zákon o kolektivním investováním přesně nevymezuje  nebo v důsledku využití některých technik při obhospodařování fondu (např. pákového efektu). Do FKVI mohou investovat pouze kvalifikovaní (zkušení) investoři, jejichž okruh stanovuje zákon o kolektivním investování.

Pavlína Bolfová,
mluvčí ČNB