ČNB v roce 2023 hospodařila se ziskem 55,1 miliardy Kč

Hospodaření České národní banky (ČNB) skončilo v roce 2023 s účetním ziskem 55,1 miliardy korun. Vyplývá to z účetní závěrky a zprávy o výsledku hospodaření, které schválila bankovní rada na jednání 20. března.

Veškerý zisk ČNB použije na částečnou úhradu kumulované účetní ztráty z minulých let.

„Současná bankovní rada zdědila nejvyšší kumulativní ztrátu banky v historii: 487 miliard korun. První krok, co jsme v roce 2023 hned udělali, bylo zlepšení provozního hospodaření. Snížili jsme počet zaměstnanců o 5 %. Snížili jsme i počet ředitelů přímo řízených bankovní radou ze 17 na 14. Část ztráty z minulosti jsme tak loni umazali,“ říká guvernér ČNB Aleš Michl a dodává: „Struktura aktiv a pasiv ale zatím není taková, aby nám umožňovala vytvářet zisk dlouhodoběji, a je potřeba ve změnách pokračovat. Budeme posilovat zejména očekávaný výnos a diverzifikaci aktiv. Proto nakupujeme zlato. Proto zvažujeme zvětšení podílu držených akcií a další změny, které budeme komunikovat a vysvětlovat především ve výročních zprávách.“

Hospodářský výsledek ČNB ovlivnily restriktivní měnové podmínky, kdy se do nákladů výrazně promítlo úsilí vrátit inflaci ke 2 %. Do roku 2023 centrální banka vstupovala s nejvyššími měnověpolitickými úrokovými sazbami od května 1999, což v kombinaci s velikostí úložek volné likvidity finančního sektoru u centrální banky představovalo výraznou nákladovou zátěž. Úroky placené finančním institucím za ukládání přebytečné likvidity do ČNB a spojené s držením povinných minimálních rezerv meziročně vzrostly o 28 mld. Kč na 187 mld. Kč. Jednalo se tak o nejvyšší roční náklady vynaložené za dobu existence samostatné ČNB na výkon domácí měnové politiky.

Výnosy všech hlavních součástí devizových rezerv byly kladné, vesměs rostly i ceny finančních aktiv, na konci roku se značně zvýšily ceny dluhopisů a akcií. ČNB tak při správě devizových rezerv dosáhla účetního výnosu 207 mld. Kč, z toho si zhruba polovinu připsala akciová portfolia. Slabší kurz české koruny na konci roku 2023 podpořil kladný výsledek hospodaření kurzovými zisky ve výši 38 mld. Kč.

Vedle podstatného snížení domácí inflace se naplnil také závazek bankovní rady ČNB týkající se provozních úspor. Efektivní vynakládání finančních prostředků se neomezilo pouze na mzdy, ČNB meziročně rovněž zredukovala počet pracovních míst o 5,1 %. Došlo tak k racionalizaci činnosti centrální banky doprovázené mimo jiné snížením počtu sekcí a samostatných odborů ze 17 na 14.

Celý zisk za rok 2023 ČNB použila na úhradu kumulované účetní ztráty z minulých let. Ta se bude umořovat i nadále, půjde o dlouhodobý proces. Daná věc nemá aktuálně vliv na finanční nezávislost a důvěryhodnost ČNB, které jsou i v mezinárodním měřítku velmi vysoké.

ČNB zveřejní Roční zprávu o výsledku hospodaření a účetní závěrku za rok 2023 do konce března 2024 poté, co je doručí do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Štěpánka Filipová
mluvčí ČNB