ČNB uzavřela dohodu o spolupráci a výměně informací se švýcarským regulátorem

Dne 29. listopadu 2006 byla podepsána Dohoda o spolupráci a výměně informací se švýcarským úřadem dohledu nad pojišťovnami a Českou národní bankou jako členem CEIOPS (Výbor evropských dohledových úřadů v pojišťovnictví a zaměstnaneckých penzijních fondech). Předmětem dohody je spolupráce při výkonu doplňkového dohledu nad pojišťovnami ve skupině a finančními konglomeráty. Tento dokument umožňuje dohlížejícím orgánům států EHP a Švýcarska vzájemnou výměnu informací zejména o pojišťovnách ve skupině působících v příslušných státech a zapojení švýcarského dohledového úřadu do tzv. koordinačních výborů pro pojišťovací skupiny.    

 

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB