ČNB uložila pokutu společnosti EF CZ

Česká národní banka uložila pokutu 500.000 Kč a opatření k nápravě společnosti EF CZ (dříve EUROFINANCIAL), která působí jako pojišťovací agent a pojišťovací makléř.

Rozhodnutí ČNB ve správním řízení vedeném se společností EF CZ, s.r.o., se sídlem Křemencova 18, 110 00 Praha 1, nabylo právní moci dne 3.8.2009. Jde o první pravomocné rozhodnutí ČNB, jímž byla účastníku trhu udělena sankce za porušení některého z ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí.

ČNB sankcionovala společnost za to, že v rámci svého obchodního modelu využívala ke zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví osoby bez příslušné registrace, vybírala od těchto osob vstupní poplatky a vyplácela jim provize za získání nových osob do tohoto systému. Údaj o pokutě a opatření k nápravě bude v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními zapsán do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.

Marek Petruš, mluvčí ČNB