ČNB udělila souhlas společnosti Invesmart B.V.

Česká národní banka dnes 24. 10. 2002 udělila společnosti Invesmart B.V. souhlas s nabytím kvalifikované účasti na Union bance, a.s. v rozsahu alespoň 50 % hlasovacích práv prostřednictvím získání podílu na Union Group, a.s. Invesmart B.V. v nové žádosti doložil veškeré skutečnosti vyžadované Zákonem o bankách a prováděcí vyhláškou. Rozhodnutí ve správním řízení již nabylo právní moci, jelikož společnost Invesmart B.V. se vzdala možnosti podat proti němu rozklad.

Pavel Zúbek
ČNB - odbor komunikace