ČNB spouští webovou stránku pro klienty směnáren

Od 1. dubna 2019 vstupuje v účinnost novela zákona o směnárenské činnosti, která posílí postavení spotřebitele. Nejviditelnější změnou je právo klienta na storno směnárenského obchodu do tří hodin od jeho provedení. Klienti směnáren nově na svém dokladu o provedení směnárenského obchodu dostanou také informace o webové stránce ČNB věnované směnárnám, kterou pro tento účel ČNB spouští.

„Největším přínosem novely je z mého pohledu zvýšení transparentnosti směnárenského obchodu. Věřím, že směna peněz bude nově fungovat tak jednoduše, jako když si jedete natankovat na benzinovou pumpu.  Zákazníci směnáren navíc veškeré informace o svých právech najdou na nové webové stránce ČNB, jejíž adresa bude uvedena na každém dokladu o provedení směnárenského obchodu,“ říká viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký.

Nejvýznamnější změny, které novela zákona o směnárenské činnosti přináší:

  • Zavedení práva klienta na storno směnárenského obchodu a případné doplňkové služby, a to do 3 hodin od jeho provedení.
  • Zavedení povinnosti informovat zájemce o možnosti storna prostřednictvím kurzovního lístku a dokladu o směně a dále zveřejněním adresy webové podstránky ČNB https://www.cnb.cz/exchange na vydaném dokladu.
  • Zákaz uveřejňování konkrétních VIP kurzů (výhodnějších kurzů) v provozovnách.
  • Zákaz účtování poplatku za směnu (příslušný poplatek musí být již zakalkulován v kurzech měn), s výjimkou např. směny mincí nebo šeků.
  • Zrušení předsmluvní informace u obchodů do 1 000 EUR.

Důvodem těchto opatření je snaha umožnit nápravu situací, kdy docházelo při směně k nejasnostem ohledně výše kurzu směny a poplatku, zmatení klienta a mnohdy i k tzv. vázanému prodeji, tedy k povinnému nákupu zboží za vysokou cenu jako součásti směnárenského obchodu (mapy, průvodce atd.).

ČNB jako orgán dohledu provádí desítky kontrol směnáren ročně a v případě porušení zákona ukládá sankce. To je ale až následný zásah, který nemůže vést k přímé ochraně klienta v okamžiku sjednávání a uskutečnění obchodu ve směnárně. ČNB na základě dohledových poznatků a šetření vyhodnotila, že je nutná změna zákona tak, aby bylo posíleno postavení klienta a tím se zvýšila jeho ochrana přímo „na místě“, tedy při směně. Z uvedeného důvodu ČNB připravila návrh změn zákona o směnárenské činnosti, který v prosinci 2016 předala ministerstvu financí. Novelu směnárenského zákona v loňském roce schválil parlament a v prosinci loňského roku podepsal prezident republiky. Novela zákona nabývá účinnosti 1. dubna 2019.

„Lidé by ale neměli zapomínat, že sebedetailnější právní úprava ani sebeintenzivnější dohled nemohou plně nahradit obezřetné chování klientů. Podle nové právní úpravy bude důležité, aby zákazníci směnáren věnovali dostatečnou pozornost všem informacím obsaženým na kurzovním lístku a dokladu o směně a aby v případě nespokojenosti bezodkladně využili své právo na storno obchodu,“ dodává Tomáš Nidetzký.

ČNB v tomto směru nezapomíná na informování veřejnosti a posilování finanční gramotnosti. Pravidla úspěšné směny jsou uvedena v desateru pro klienta směnárny a užitečnou kalkulačku s kurzy vyhlašovanými ČNB lze nalézt v mobilní aplikaci České peníze (dostupné pouze ve verzi pro iOS a Windows).

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB