ČNB sloučila další agendy, zefektivňuje provoz

Česká národní banka sloučí sekci správní se samostatným odborem lidských zdrojů. Už podruhé v tomto roce tak přistoupila ke snížení počtu ředitelů přímo podřízených bankovní radě, a to z 15 na 14. Rozhodla o tom bankovní rada 5. října 2023.

Dosavadní ředitelka samostatného odboru lidských zdrojů Helena Dybová se od 1. ledna 2024 stane náměstkyní ředitele sekce správní pověřenou řízením odboru lidských zdrojů. Sekci správní i nadále povede její současný ředitel Zdeněk Virius.

Centrální banka tak letos již ve druhém kroku slučuje agendy a redukuje počet nejvyšších manažerů. V červnu 2023 rozhodla bankovní rada o zeštíhlení sekcí a samostatných odborů ze 17 na 15 sloučením sekce bankovních obchodů a samostatného odboru restrukturalizace. Zároveň tehdy rozhodla o převedení agendy licenčních a sankčních řízení pod dvě sekce: dohledu nad finančním trhem a dohledu nad finančním trhem II.

„Česká národní banka tak jde nadále příkladem, pokračuje v započatém procesu racionalizace a zefektivňování činností a snižování nákladů,“ řekl guvernér ČNB Aleš Michl.

V návaznosti na tyto změny se nemění rozdělení kompetencí bankovní rady. Sekci správní bude nadále dohlížet guvernér ČNB Aleš Michl.

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB