ČNB sjednocuje výklad k odpovědnosti za ztráty z platebních karet

Česká národní banka vydala ve středu 11. listopadu 2009 úřední sdělení, které přináší jednoznačný výklad ustanovení nového zákona o platebním styku, jenž se týká ztráty plátce z neautorizované platební transakce.

Podle tohoto sdělení ČNB nese plátce při zneužití platební karty odpovědnost za ztráty z jejího neautorizovaného použití do celkového limitu odpovídajícího v přepočtu 150 eurům, který se vztahuje na souhrn částek všech neautorizovaných platebních transakcí.

Zveřejněním úředního sdělení ČNB reagovala na rozdílné výklady § 116 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, který nabyl účinnosti 1. listopadu 2009.

„ČNB tímto krokem rychle vylučuje jakékoli nejasnosti o ochraně držitelů platebních karet,“ řekl vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB Pavel Řežábek, který úřední sdělení podepsal.

„Uveřejněné sdělení ČNB přispěje ke sjednocení praxe v oblasti poskytování platebních služeb v České republice. Cílem ČNB je zamezit nesprávné interpretaci příslušné směrnice Evropské unie a zabránit výkladu, který by znamenal, že ochrana uživatelů platebních karet podle nového zákona by byla nižší než za předchozí právní úpravy,“ dodal P. Řežábek.

Marek Petruš, mluvčí ČNBCelý text úředního sdělení je k náhledu pod následujícím odkazem:
Úřední sdělení České národní banky ze dne 10. listopadu 2009 (pdf, 88 kB) k ustanovení § 116 odst. 1 zákona o platebním styku týkající se ztráty z neautorizované platební transakce, kterou nese plátce