ČNB se brání vůči nepodloženým a nepravdivým tvrzením

Česká národní banka je připravena podniknout rozhodné právní kroky na ochranu své dobré pověsti a dobré pověsti členů bankovní rady vůči těm, kteří na veřejnosti šíří ničím nepodložená a zcela nepravdivá tvrzení, že členové bankovní rady mohli mít osobní prospěch z devizových intervencí na oslabení koruny nebo o nich rozhodli za účelem zajištění finančního prospěchu konkrétní osoby.

„Na veřejnosti šířená, ničím nepodložená a zcela nepravdivá nařčení ČNB a členů její bankovní rady zpochybňují důvěryhodnost nezávislé tvorby měnové politiky, která je základním smyslem existence každé centrální banky. Proti takovým nepodloženým pomluvám se musíme a budeme tvrdě bránit,“ uvedl guvernér České národní banky Miroslav Singer. „Majetkové poměry členů bankovní rady ČNB jsou vzhledem k zákonným požadavkům i bezpečnostním prověrkám pod veřejnou kontrolou,“ dodal.

Přijetím příslušných právních kroků ze strany ČNB na ochranu její dobré pověsti a dobré pověsti členů její bankovní rady nebude nijak dotčena možnost jednotlivých členů bankovní rady domáhat se ochrany svých práv samostatně.

Bankovní rada rozhodla začít používat devizový kurz jako další nástroj uvolňování měnových podmínek ve čtvrtek 7. listopadu 2013 s cílem dostát zákonnému mandátu ČNB, kterým je péče o cenovou stabilitu.

Devizové intervence, které ČNB uskutečnila v návaznosti na rozhodnutí začít používat kurz koruny jako další nástroj uvolňování měnové politiky, jsou legitimním a legálním prostředkem k dosahování měnověpolitických cílů ČNB a nacházejí se v měnověpolitickém instrumentáriu mnoha zahraničních centrálních bank. Při rozhodování v měnové politice ČNB vždy postupovala zcela a pouze v rámci svého zákonného mandátu (hlavního cíle) daného zákonem o ČNB, Ústavou i primárním právem EU, jímž je péče o cenovou stabilitu.

Česká národní banka