ČNB ruší úřední sdělení z 29.12.2000 o přepočítacích koeficientech

Česká národní banka ruší dnešním dnem své úřední sdělení č. 14/2000 (pdf, 87 kB) Věst. ČNB ze dne 29. prosince 2000 o přepočítacích koeficientech, kterými je zafixován trvalý vztah mezi jednotnou evropskou měnou (" euro') a jeho denominacemi.

Po přistoupení ČR k EU se nařízení Rady (ES) stala obecně závaznými a přímo použitelnými pro všechny členské státy EU, tedy i pro ČR. To znamená, že nařízení Rady (ES) č. 2866/1998, 1478/2000 a 1086/2006 (odkazy na server eur-lex, pdf) o přepočítacích koeficientech mezi eurem a měnami členských států přijímajících euro jsou již v současné době součástí českého právního řádu, a proto již není nutno vydávat v ČR úřední sdělení s obsahem výše uvedených nařízení Rady (ES). Za účelem dosažení právní čistoty se ruší výše uvedené úřední sdělení bez náhrady.

Přepočítací koeficienty měn jednotlivých členských států je možné stále nalézt také na internetových stránkách České národní banky, ve složce  často kladené dotazy.