ČNB připravena na nová rozpočtová pravidla

Česká národní banka je připravena na provádění plateb podle novely zákona o rozpočtových pravidlech. Od nabytí účinnosti této novely jsou všechny organizační složky státu povinny používat pro řízení výdajů ze státního rozpočtu rozpočtový systém IISSP-RISRE provozovaný Ministerstvem financí.

ČNB je v souladu s touto novelou povinna ověřovat u každé platby z účtů státního rozpočtu, zda jsou na tuto platbu ve státním rozpočtu rezervovány prostředky. Nejsou-li v rozpočtu rezervovány prostředky, musí ČNB platbu odmítnout. ČNB upravila svůj systém interního účetnictví a platebního styku ABO, propojila jej se systémem IISSP-RISRE a v rámci pilotního provozu, který probíhá od července 2012, ověřila, že je plně připravena na provádění plateb ze státního rozpočtu.

Novela zákona dále ukládá obcím, krajům, veřejným výzkumným institucím, veřejným vysokým školám a některým dalším institucím povinnost vést v ČNB účet pro příjem dotací ze státního rozpočtu a státních fondů. Tyto účty musí být zřízeny do 3 měsíců od účinnosti zákona. Česká národní banka zveřejnila na svých webových stránkách informace pro nové klienty a je připravena na jejich žádost účty ve stanovené lhůtě otevřít. Novelu zákona o rozpočtových pravidlech schválila Poslanecká sněmovna 18. prosince 2012.

Odbor komunikace ČNB