ČNB přešla do roku 2000 bez problémů

Praha (1.1.2000 - 16:45 hod.): Česká národní banka (ČNB) po přechodu do roku 2000 úspěšně dokončila ověření funkčnosti informačních technologií a všech klíčových informačních, platebních a účetních systémů. To vytváří předpoklad k tomu, aby od prvního pracovního a účetního dne centrální banka zajistila plnou a bezproblémovou činnost.

ČNB ještě před kritickou dobou zlomu letopočtu dokončila potřebné účetní operace a řádně zálohovala veškerá data. Po přechodu do roku 2000 bylo ověřeno, že všechna data jsou plně a v úplnosti k dispozici.

Podle zpráv, které má ČNB do této chvíle k dispozici, bankovní sektor prošel kritickou dobou zlomu letopočtu bez potíží a je připraven od prvního pracovního dne obsloužit klienty v běžném rozsahu. Údaje z bankovního sektoru budou průběžně doplňovány i v průběhu 2. ledna 2000.

Pobočky centrální banky nezaznamenaly od komerčních bank v souvislosti s přechodem do nového letopočtu žádné požadavky na zvýšenou dotaci hotovostí.

Přesto, že ČNB již neočekává žádný zásadní problém, její operační skupina zůstává v pohotovosti až do zahájení prvního pracovního dne roku 2000 a nadále monitoruje situaci.