ČNB pracuje na zpřístupnění svého archivu zvláštního významu

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 11. března 2004 schválila materiál "Dlouhodobá koncepce rozvoje archivní a spisové služby v České národní bance, včetně personálního zajištění, do roku 2010'.

Přínosem dlouhodobé koncepce bude především zpřístupnění archivních fondů ČNB odborné i laické veřejnosti prostřednictvím nových informačních technologií, rozšíření poskytovaných služeb a efektivnější zajištění provozu archivu jako celku s menším počtem odborně kvalifikovaných zaměstnanců.

Mezi hlavní úkoly dlouhodobé koncepce patří především:

  • kompletace a podrobné zpracování nesjednocených archivních fondů právních předchůdců ČNB dosud uložených v depotech jednotlivých mimopražských poboček a ústředí ČNB v objemu cca 8,6 běžných km;
  • vytvoření informačního systému pro podporu činností archivní služby, který podpoří zpracování archivních fondů, umožní jejich podrobnou evidenci a lokaci včetně optimálního vytížení všech archivních depotů;
  • zajištění centrální správy nově vybudovaných archivních depotů ústředí a stávajících archivních depotů mimopražských poboček ČNB výhradně archiváři ústředí.

Vzhledem ke svému výjimečnému postavení v českém archivnictví byl archiv České národní banky v roce 2002 zařazen mezi archivy zvláštního významu a v roce 2003 se stal řádným členem Evropské asociace pro bankovní historii - EABH (European Association for Banking History e. V.). Archiv České národní banky spravuje kromě fondu ČNB archivní fondy jejích právních předchůdců v objemu cca 8600 bm ( podrobné informace o archivu ČNB a archivních fondech).

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB