ČNB považuje úvěrové moratorium za ekonomicky opodstatněné

Návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (tzv. úvěrové moratorium), který připravilo ministerstvo financí a který dnes schválila vláda ČR, považuje ČNB za ekonomicky opodstatněný. Umožňuje totiž, aby kvůli výpadkům příjmů firem, živnostníků a domácností v souvislosti s koronavirovou pandemií nedocházelo ke zbytečným či předčasným insolvencím. Ty by české ekonomice způsobily nevratné škody, což by se následně negativně projevilo i na zdraví bank a dalších finančních institucí. 

Schválený přístup vyžaduje od klientů, aby pro odklad splátek udělali aktivní krok. Jakmile dlužník poskytovateli úvěru oznámí svůj zájem o využití moratoria, protože byl ekonomicky negativně zasažen pandemií COVID-19, může na 3 nebo 6 měsíců přestat splácet.  

"Naší snahou bylo najít rovnováhu mezi potřebami spotřebitelů a firem na jedné straně a bank a nebankovních poskytovatelů úvěrů na straně druhé, protože obě strany jsou důležité pro udržení finanční stability," uvedl k návrhu zákona guvernér Jiří Rusnok a dodal: "Jde o jedno ze záchranných opatření, které by tuzemské banky měly být schopny absorbovat díky dostatečným rezervám vytvořeným v dobrých časech." 

Zavedení moratoria umožní nejen rychlý a jednoduchý odklad splátek, ale i to, aby banky a družstevní záložny nemusely k takovým pohledávkám v souvislosti s tímto odkladem navyšovat opravné položky. ČNB bude monitorovat, jak se moratorium v praxi projevuje v portfoliích bank a jaké má dopady na jejich likviditní situaci. Po jeho uplynutí se dohled ČNB intenzivně zaměří na posuzování, zda banky a družstevní záložny adekvátním způsobem kategorizují pohledávky a tvoří k nim opravné položky v dostatečné výši.

Zákon o úvěrovém moratoriu je za trvání koronavirové pandemie již druhou legislativní změnou, jež se dotýká ČNB a péče o finanční stabilitu, která je jedním z jejích zákonných úkolů. Poslanecká sněmovna by měla příští týden projednat také novelu zákona o ČNB, která je důležitá pro zajištění dostatečné likvidity jak v bankovním, tak v celém finančním sektoru. Novela má rozšířit paletu nástrojů a protistran ČNB pro obchody na volném trhu, a to na všechny finanční instrumenty a na všechny finanční instituce. Cílem je mimo jiné umožnit, aby ČNB stabilizovala finanční trhy a tím udržela stabilitu domácího finančního sektoru i v případě, že by některé finanční instituce byly v důsledku ekonomických dopadů koronavirové krize nuceny začít hromadně prodávat svá aktiva.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB