ČNB poskytuje odbornou pomoc transformujícím se zemím

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání schválila plán zahraniční technické pomoci na rok 2010. Schválený plán obsahuje deset seminářů zaměřených např. na problematiku cílování inflace, finanční stability, platebních systémů, řízení lidských zdrojů, mezinárodních organizací, krizového řízení nebo peněžního oběhu. V příštím roce poskytnou experti ČNB konzultace nejen v ČNB, ale také přímo v partnerských centrálních bankách.

ČNB poskytuje zahraniční technickou pomoc již devět let. Aktivně tak vyjadřuje svou otevřenost k požadavkům jiných centrálních bank. ČNB se díky svým zkušenostem z procesu transformace a začleňování do evropských a mezinárodních struktur a znalostem z praktické aplikace nejnovějších poznatků a trendů současné ekonomie stala vyhledávanou institucí. Technická pomoc je prioritně určena zemím s transformující se ekonomikou (zaměstnancům centrálních bank zemí bývalého Sovětského svazu a Balkánu) s preferencí kandidátských (Chorvatsko, Turecko a Makedonie) a potenciálních kandidátských zemí EU (Albánie, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Kosovo).

Experti ČNB se podílejí také na společných projektech Evropského systému centrálních bank koordinovaných ECB, na misích Mezinárodního měnového fondu a jiných mezinárodních organizací.

Program seminářů na rok 2010 bude obdobně jako v minulých letech zveřejněn na internetových stránkách ČNB.

Marek Petruš, mluvčí ČNB