ČNB ponechává sazbu proticyklické kapitálové rezervy ve výši 1,0 %

Bankovní rada České národní banky rozhodla ponechat sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro expozice umístěné v České republice na úrovni 1,0 %.

Proticyklická kapitálová rezerva byla v rámci Evropské unie zavedena jako důležitý nástroj makroobezřetnostní politiky v roce 2014. Jejím úkolem je ochrana bankovního sektoru vůči rizikům plynoucím z jeho chování v průběhu finančního cyklu; zejména z nadměrného růstu úvěrů, který přispívá k akumulaci systémových rizik a zvyšuje potenciál pro prudké výkyvy ekonomické aktivity.

O nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy rozhodla bankovní rada ČNB na svém zasedání 31. srpna 2017. Bližší informace k tomuto rozhodnutí jsou uvedeny v Opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy III/2017.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB