ČNB pokročila v přípravě návrhu nového zákona O ČNB

Bankovní rada České národní banky vyhodnotila na svém jednání dne 14. února 2008 návrh zákona o České národní bance, připravovaný pro období po vstupu České republiky do eurozóny a zavedení eura jako její měny, po meziresortním připomínkovém řízení. Příprava tohoto zákona probíhá v České národní bance od roku 2006, kdy byl zpracován věcný záměr tohoto zákona, který vzala v březnu roku 2007 na vědomí vláda.

Posláním tohoto zákona je plně zharmonizovat legislativu, týkající se postavení, působnosti a činnosti centrální banky pro etapu po vstupu České republiky do eurozóny a zavedení eura jako její měny.

Po projednání návrhu bankovní rada rozhodla předložit návrh ke konzultaci v Evropské centrální bance.

Účinnost zákona je stanovena na den zavedení eura jako měny České republiky.


Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB