ČNB po třech letech pořádá Den otevřených dveří

Česká národní banka po třech letech opět otevře své dveře veřejnosti. V sobotu 8. června 2013 od 9 do 16 hodin budou moci zájemci navštívit budovu centrální banky v Praze, kde na ně budou čekat tři prohlídkové okruhy, přednášky členů bankovní rady nebo zábavná interaktivní výstava o ČNB. Den otevřených dveří je završením akcí, které připomínají výročí 20 let ČNB a samostatné české měny.

Z ČNB se za uplynulých 20 let stala respektovaná instituce, která patří k nejtransparentnějším centrálním bankám na světě, a česká koruna se nepřestává těšit vysoké důvěře u nás i v zahraničí,“ uvedl guvernér ČNB Miroslav Singer. „Návštěvníky Dne otevřených dveří necháme nahlédnout do prostor, které pro veřejnost otvíráme teprve popáté v historii,“ dodal Miroslav Singer.

Při Dni otevřených dveří s názvem „Tady už 20 let chráníme českou korunu“ se lidé podívají do obvykle nedostupných prostor České národní banky. První okruh zavede návštěvníky do kanceláře guvernéra, po cestě si potěžkají zlatou cihlu a zjistí, s čím v centrální bance obchodují dealeři. Experti ČNB jim přiblíží inflační cílování, péči o finanční stabilitu, peněžní oběh a platební styk. V garážích pro ně bude připravená prohlídka speciálních vozidel, kterými ČNB za doprovodu policie rozváží hotovost po republice.

Druhý okruh bude věnovaný stálé Expozici ČNB, která je umístěná v původním trezoru a představuje historii vývoje peněz od pazourků k digitálním penězům. V předsálí Expozice si návštěvníci prohlédnou výstavu o uplynulém dvacetiletí centrální banky „20 let ČNB v číslech, aneb počítejte s námi“.

Třetí okruh povede do Kongresového centra ČNB v budově bývalé Plodinové burzy. Návštěvníci se budou moci zúčastnit přednášek členů bankovní rady ČNB, připravená bude také ukázka výroby bankovek a mincí, workshopy na téma ochrany spotřebitele na finančním trhu a interaktivní výstava „20 let chráníme českou korunu“, na které si každý doslova vlastním tělem vyzkouší práci centrálního bankéře.

Veřejnost bude moci centrální banku navštívit v sobotu 8. června 2013 od 9 do 16 hodin. ČNB zpřístupní vybrané prostory budovy svého ústředí v ulici Na Příkopě a přilehlé budovy bývalé Plodinové burzy na Senovážném náměstí v Praze. Termín akce se záměrně shoduje s termínem Pražské muzejní noci. Vstup je zdarma. Více informací o Dni otevřených dveří je k dispozici na webu ČNB na adrese www.cnb.cz/DensCNB a také na profilu České národní banky na Facebooku.

Den otevřených dveří se koná teprve popáté od roku 1993. Naposledy se zájemci mohli do centrální banky podívat v roce 2010, tehdy této příležitosti využilo více než 4 tisíce lidí.

Tomáš Zimmermann
odbor komunikace ČNB