ČNB odňala povolení působit jako spořitelní družstvo společnosti České národní spořitelní družstvo

Dne 1. června 2007 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky ze dne 14. května 2007 o odnětí povolení působit jako družstevní záložna společnosti České národní spořitelní družstvo, se sídlem v Brně, Staré Brno, Kopečná 236/16, IČ: 268 82 205. Důvodem k odnětí povolení působit jako družstevní záložna byly závažné nedostatky v činnosti uvedené družstevní záložny zjištěné Českou národní bankou při kontrole.