ČNB k odprodeji akcií IPB

ČNB neměla žádné poznatky o existenci opce na prodej tak podstatného (46%) akcionářského podílu v IPB Salukou. Že ani trh o možnosti, eventuálně podmínkách převodu vlastnictví tak značného podílu na kapitálu banky nevěděl, je poněkud zarážející a nesvědčí to o velké transparentnosti této transakce.

Podle zákona o bankách je každý investor nabývající více než 10% akcií povinen vyžádat k nabytí předchozí souhlas České národní banky. V minulých dnech vyjádřila Saluka Investment záměr odprodat akcie IPB třetí straně a výslovně přitom sdělila, že podmínkou transakce je potvrzení nabyvatelů o obdržení všech právně požadovaných souhlasů. Na tuto skutečnost, vyplývající ze zákona o bankách ji, i možné nabyvatele taktéž regulátor upozornil. Jelikož ČNB o vydání souhlasu nebyla požádána, lze předpokládat, že k uvedené transakci nedošlo, neboť možní nabyvatelé jsou dle informací ČNB spravováni renomovanou finanční institucí.

Závažnost získaných informací, i přes to že ČNB nedisponuje řadou dokumentů, však vyžaduje urychlená preventivní opatření. ČNB proto již v minulých dnech kontaktovala partnerské regulátory v Holandsku a na Kajmanských ostrovech, aby je informovala o vzniklé situaci, upozornila na neprůhlednost spojenou s uvedeným obchodem a vyžádala si jejich součinnost. Podobně hodlá informovat i britského regulátora. Nadále zůstává se zahraničními partnery v kontaktu.

Naznačovaná možnost, že by finanční plnění z uvedeného obchodu mohlo eventuálně jít na vrub IPB a tím i eventuelně na vrub státní garance za aktiva IPB vede Českou národní banku k iniciaci mimořádné schůzky s Ministerstvem financí, FNM, IPB, ČSOB a Konsolidační bankou. Zejména ČSOB se vzniklou situací dle informací ČNB zabývá a provádí právní kroky k eliminaci rizika.

Vzniklá situace je již delší dobu analyzována skupinami expertů, kteří stále zpřesňují získané informace.

M. Tománek
Mluvčí ČNB