ČNB jmenovala ředitele a náměstkyni sekce dohledu nad finančním trhem

Bankovní rada na svém jednání dne 9. října 2008 rozhodla s účinností od 10. října 2008 o zařazení pana Ing. Davida Rozumka na vedoucí pracovní místo ředitele sekce dohledu nad finančním trhem ústředí České národní banky a o zařazení paní RNDr. Zuzany Silberové, Ph.D., CIA, na vedoucí pracovní místo náměstkyně ředitele této sekce.

Pan Ing. David Rozumek (32) je absolventem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Již v průběhu studia pracoval ve finanční oblasti a jeho akademické práce se týkaly vývoje kapitálového a pojistného trhu. Od roku 1999 byl zaměstnán v Komisi pro cenné papíry zprvu jako inspektor analytik, od roku 2003 ve vedoucích funkcích. Od 1. dubna 2006, kdy došlo ke sjednocení dohledu nad finančním trhem, pracuje v ČNB, a to zprvu ve funkci ředitele odboru poskytovatelů investičních služeb, od 1. ledna 2008 ve funkci náměstka ředitele sekce dohledu nad finančním trhem. David Rozumek absolvoval řadu seminářů v renomovaných zahraničních institucích, ovládá anglický jazyk.

Paní RNDr. Zuzana Silberová, Ph.D., CIA, (43) je absolventkou Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, oborů matematika a výpočetní technika, a Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Praha. V ČNB pracuje od roku 1994, od 1. října 2006 ve funkci ředitelky odboru dohledu nad pojišťovnictvím sekce dohledu nad finančním trhem. Absolvovala řadu seminářů a zahraničních odborných stáží, ovládá anglický jazyk.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB