ČNB emituje zlatou 2500 Kč minci s motivem „Kulturní památka Ševčinský důl Příbram – Březové Hory“ z cyklu Kulturní památky technického dědictví

Česká národní banka vydává dne 16. května 2007 do oběhu třetí zlatou minci z cyklu Kulturní památky technického dědictví -Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové Hory. Autorem mince je pan Luboš Charvát. Na lícní straně mince jsou stylizovaná heraldická zvířata z velkého státního znaku - uprostřed český lev, napravo od něj moravská orlice a nalevo slezská orlice. Na mezikruží v podobě ozubeného kola je neuzavřený opis s názvem cyklu "KULTURNÍ PAMÁTKY TECHNICKÉHO DĚDICTVÍ'. Ve spodní části mince je v oválném medailonu název státu "ČESKÁ REPUBLIKA' a označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky "2500 Kč'. Značka mincovny, která minci razila, je umístěna při pravém spodním okraji mince. Na rubové straně mince je šachetní budova Ševčinského dolu s těžní věží, napravo od ní je budova strojovny. V pravé dolní části strojovny je ročník ražby "2007' a nad strojovnou je dobový městský znak Březových Hor. Ve spodní části mince jsou v oválném medailonu zachyceni tři horníci při práci v dole. Na mezikruží v podobě ozubeného kola je neuzavřený opis " ŠEVČINSKÝ DŮL • PŘÍBRAM • BŘEZOVÉ HORY'. Autorem výtvarného návrhu mince je Luboš Charvát, jehož iniciály, stylizovaná propojená písmena "LCH', se nacházejí nad pravým horním okrajem budovy strojovny.

V letech 2006 až 20010 vydává Česká národní banka cyklus deseti zlatých mincí s názvem "Kulturní památky technického dědictví', kterým má být nejširší veřejnosti připomenuto významné kulturní dědictví naší země, památky technického charakteru. Při výběru památek prezentovaných v rámci cyklu byl kladen důraz nejen na různorodost zastoupených památek, ale také na zastoupení různých českých a moravských regionů. První mince z tohoto cyklu byla vydána v květnu 2006 a byla věnována ruční papírně ve Velkých Losinách. Autorem mince byl pan Luboš Charvát. V říjnu loňského roku vyšla druhá mince věnovaná observatoři v pražském Klementinu autora Josefa Oplištila.

Všechny vydávané mince mají nominální hodnotu 2500 Kč, průměr 22 mm a hmotnost 7,78 g (1/4 troyské unce). Síla mince se liší v návaznosti na výšku reliéfu. Mince jsou raženy ze zlata o ryzosti 999.9 a vydávají se ve dvojím provedení ražby, které má rozdílnou povrchovou úpravu a hranu. Klasické běžné provedení má stejný lesk mincovního pole i reliéfu a vroubkovanou hranu. Mince ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) pro náročné sběratele mají mincovní pole s vysokým leskem a matovaným reliéfem a jejich hrana je hladká. Ke každé minci je přiložena katalogová karta pohlednicového formátu zhotovená na polokartonu tmavě červené barvy s jemným rastrem. Plastické vyobrazení mince je na kartu vyraženo přes zlatou fólii technikou tzv. suché pečeti. Text se  základními údaji o minci je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro běžné i proofové mince je společná.

Čtvrtá mince cyklu bude emitována v říjnu letošního roku a jejím tématem bude vodní mlýn ve Slupi. Autorem této mince je akademický sochař Zbyněk Fojtů. Příští rok vyjdou další dvě mince - Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci, jejímž autorem se již potřetí stal pan Luboš Charvát, a mince Technická památka pivovar v Plzni. Na rok 2009 se připravuje emise mincí Kulturní památka zdymadlo na Labi pod Střekovem a Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově. Celý cyklus bude zakončen v roce 2010 mincemi Kulturní památka hamr v Dobřívi a Národní kulturní památka důl Michal v Ostravě.
 
Prodej pamětních mincí fyzickým osobám zajišťuje Česká národní banka prostřednictvím subjektů oprávněných obchodovat s numismatickým materiálem.

 

Podrobnější popis a zobrazení mince

 

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB