ČNB emituje pamětní zlatou 2500 Kč minci „Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci“ z cyklu Kulturní památky technického dědictví

Česká národní banka vydává dne 14. května 2008 do oběhu pátou zlatou minci z cyklu Kulturní památky technického dědictví - Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci. Pamětní zlatá mince má nominální hodnotu 2500,- Kč a jejím autorem je pan Luboš Charvát.

Při příležitosti emisního dne této pamětní mince se uskuteční ve středu 14. května 2008 v Táboře setkání představitelů České národní banky se zástupci samosprávy, státní správy a podnikateli jihočeského regionu. V Kongresovém sále hotelu Dvořák proběhne od 11 hodin prezentace guvernéra ČNB pana Zdeňka Tůmy, viceguvernéra ČNB pana Mojmíra Hampla a vrchního ředitele a člena bankovní rady pana Pavla Řežábka. Poté se bude od 12 hodin v prostorách Sladovny v expozici „Táborský poklad“ konat slavnostní vernisáž zlaté mince.

Více informací o pamětní zlaté minci:

Na lícní straně mince je zobrazen boční pohled na řetězový most ve Stádlci. Nad ním se nacházejí stylizovaná heraldická zvířata z velkého státního znaku. Uprostřed je český lev, napravo je moravská orlice a nalevo je slezská orlice. Při obvodu mince je název cyklu „KULTURNÍ PAMÁTKY TECHNICKÉHO DĚDICTVÍ“. Při levém a spodním okraji mince je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Při pravém okraji mince pod moravskou orlicí je označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky „2500 Kč“. Značka mincovny, která minci razila, je umístěna při pravém okraji mince pod označením nominální hodnoty. Celý obvod lícní strany mince je lemován perlovcem.

Na rubové straně mince je ztvárněn čelní pohled na řetězový most ve Stádlci. Nad předním pylonem mostu je římskými číslicemi uveden letopočet dokončení stavby řetězového mostu „MDCCCXLVIII“. Při horním a spodním okraji mince je neuzavřený opis „ŘETĚZOVÝ MOST VE STÁDLCI“. Letopočet ražby „2008“ je umístěn při spodním okraji mince nad slovy „VE STÁDLCI“. Vedle levého okraje pylonu jsou stylizovanými propojenými písmeny „LCH“ umístěny iniciály autora výtvarného návrhu mince Luboše Charváta. Celý obvod rubové strany mince je lemován perlovcem.

Mincí věnovanou řetězovému mostu ve Stádlci se cyklus deseti zlatých mincí s názvem „Kulturní památky technického dědictví“dostává do své poloviny. V říjnu bude emitována mince, jejímž tématem je Technická památka pivovar v Plzni a na příští rok je naplánována emise mincí Kulturní památka zdymadlo na Labi pod Střekovem a Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově. Celý cyklus bude zakončen v roce 2010 mincemi Kulturní památka hamr v Dobřívi a Národní kulturní památka důl Michal v Ostravě.

V letech 2006 až 2010 vydává Česká národní banka cyklus deseti zlatých mincí s názvem „Kulturní památky technického dědictví“, kterým má být nejširší veřejnosti připomenuto významné kulturní dědictví naší země, památky technického charakteru. Při výběru památek prezentovaných v rámci cyklu byl kladen důraz nejen na tematickou různorodost zastoupených památek, ale také na zastoupení různých českých a moravských regionů. Všechny vydávané mince mají nominální hodnotu 2500 Kč, průměr 22 mm a hmotnost 7,78 g (1/4 troyské unce). Síla mince se liší v návaznosti na výšku reliéfu. Mince jsou raženy ze zlata o ryzosti 999.9 a vydávají se ve dvojím provedení ražby, které má rozdílnou povrchovou úpravu a hranu. Klasické běžné provedení má stejný lesk mincovního pole i reliéfu a vroubkovanou hranu. Mince ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) mají mincovní pole s vysokým leskem a matovaným reliéfem a jejich hrana je hladká. Ke každé minci je přiložena katalogová karta pohlednicového formátu zhotovená na polokartonu červené barvy. Plastické vyobrazení mince je na kartu vyraženo přes zlatou fólii technikou tzv. suché pečeti. Text se základními údaji o minci je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro běžné i proofové mince je společná.

Prodej pamětních mincí fyzickým osobám zajišťuje Česká národní banka prostřednictvím subjektů oprávněných obchodovat s numismatickým materiálem.

Další informace a vyobrazení mince

Pavlína Bolfová
mluvčí České národní banky