ČNB dnes spouští nový systém CERTIS

Česká národní banka dnes spouští do rutinního provozu nový systém CERTIS, který zajišťuje mezibankovní platební styk v České republice. Pro vývoj nové aplikace CERTIS byly využity vývojové nástroje firmy Oracle. Nový systém umožňuje zvýšení rychlosti zpracování položek. Původní systém zpracovával zhruba 400 000 položek za hodinu, testy nového systému prokázaly schopnost zpracovat až cca 1 mil. položek za hodinu. Dochází také ke zvýšení maximálního počtu zpracovaných položek v jednom účetním dnu z 5 mil. na 8 mil. (maximum dosažené v roce 2006 je 4 617 701 vstupních položek). Realizací tohoto projektu dojde k významné úspoře investičních i provozních výdajů ČNB.

Již od 1. 8. 2006 probíhal paralelní provoz nového a starého systému, který prokázal, že nový a starý systém poskytují stejné výsledky zpracování dat. Protože formát předávaných dat se nemění, pro banky změna znamená prakticky pouze přesměrování komunikace. Potřebné podklady obdržely banky koncem srpna a od poloviny září jim byl k dispozici testovací systém nového systému CERTIS.

Původní zúčtovací systém CERTIS byl v ČNB uveden do ostrého provozu v březnu 1992. Architektura a celý design systému byly poplatné tehdejší technologické úrovni SW a HW. Systém pracoval na mainframe technologii firmy Unisys.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB