ČNB a záplavy

Pražskému ústředí České národní banky nehrozí bezprostřední nebezpečí záplavy. Centrální banka je plně akceschopná. V plném rozsahu funguje zajištění mezibankovního platebního styku (clearing), dnes bude zpracován obvyklý objem transakcí. ČNB nadále zajišťuje plynulé zásobování oběživem všude, kde je to možné. Došlo již i k opětovnému otevření pobočky v Č.Budějovicích, která zatím pracuje v nouzovém režimu. Všechny ostatní pobočky jsou plně funkční. V případě nenadálých událostí má banka připraveny postupy, jak krizovou situaci řešit.

Alice Frišaufova, mluvčí ČNB