ČNB a záplavy

Pražské ústředí České národní banky je plně akceschopné. V plném rozsahu funguje mezibankovní platební styk (clearing). Obrat clearingového systému byl včera jen velmi mírně nižší, než je obvyklé. Bylo zpracováno 703 tisíc transakcí v objemu 368 miliard korun. Průměrný denní obrat clearingového centra je přitom 1 milion transakcí s obratem 420 miliard korun. Centrální banka i nadále zajišťuje plynulé zásobování oběživem.

Pobočka ČNB v Českých Budějovicích je opět plně funkční a již od rána poskytuje bankám hotovost podle jejich požadavků.

Pobočka v Ústí nad Labem pracuje v nouzovém režimu a její další provoz bude určen vývojem situace ve městě.

Pobočky centrální banky i ostatní banky jsou připraveny vyměňovat občanům povodní poškozené bankovky za podmínek stanovených existujícím předpisem (Vyhláška ČNB č. 37/1994 Sb.)