CEBS - žádost o spolupráci

CEBS (Výbor Evropského bankovního dohledu) vydává dotazník týkající se společností obchodujících s komoditami a obchodu s komoditami)

CEBS obdržel žádost Evropské komise o doporučení týkající se hodnocení obchodování s komoditami z hlediska obezřetnosti. Toto doporučení bude součástí revize obchodování s komoditami, kterou provede Komise na základě směrnice o kapitálových požadavcích (CRD). Podle této směrnice má Komise posoudit otázku vhodného režimu obezřetného obchodování pro společnosti, které se zabývají podnikatelskou činností ve vztahu ke komoditním derivativům a některým dalším derivátovým kontraktům.
V reakci na tuto žádost provede CEBS hlubokou analýzu obezřetnostních rizik vyplývajících z chování společností obchodujících s komoditami a obchodu s komoditami. Žádost o doporučení tak nepokrývá pouze podnikání společností obchodujících s komoditami, ale také jiných finančních institucí, např. úvěrových, pro které je obchod s komoditami pouze částí jejich podnikání.

MiFID (Směrnice o trzích s finančními instrumenty) navíc obsahuje řadu výjimek z pravidel obsažených v této směrnici pro společnosti obchodující s komoditami, a tudíž také z uplatňování pravidel CRD na tyto společnosti. Podle MiFID mají být tyto výjimky přehodnoceny a s tím je spojena i otázka vhodného režimu obezřetného obchodování s komoditami pro tyto společnosti.

Aby bylo možné konzultovat dostatečně široké spektrum firem všech velikostí, vydal CEBS dotazník týkající se současné praxe a stanovisek tohoto odvětví ohledně měření a řízení komoditního rizika. Tento dotazník se zaměřuje zejména na měření a řízení komoditního rizika pro interní účely. Další otázky se týkají zkušeností daného odvětví se současným regulatorním rámcem a dále toho, jak potenciální budoucí regulatorní režim ovlivní společnosti obchodující s komoditami a obchod s komoditami.
CEBS má zájem o zpětnou vazbu jak od větších, tak i od menších institucí a také od institucí, které jsou, i které nejsou, součástí finanční skupiny. Cílem je úplně a detailně poznat analýzu, strategii, praxi a postupy tohoto odvětví. 

Dotazník je umístěn na internetových stránkách CEBS
http://www.c-ebs.org/Advice/Q_commodities.pdf.
Pokud respondenti nebudou vyžadovat jinak, budou odpovědi zveřejněny. Připomínky zašlete prosím na adresu CFCB@c-ebs.org do 20. října 2006.

Kontakt:
Mr. Jouko Marttila
Tel: +44 20 7382 1780
jouko.marttila@c-ebs.org
www.c-ebs.org