Burza cenných papírů Praha oznámila schválení kritérií pro posouzení podmínky tzv. "pravidelného obchodování"

Dne 24. dubna 2008 Burza cenných papírů Praha oznámila schválení kritérií pro posouzení podmínky tzv. "pravidelného obchodování" ve smyslu § 48 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění (ZPKT) takto: „Za pravidelné obchodování s emisí akcií bude burza nadále považovat stav, kdy za uplynulé tři měsíce byly na jejím nebo jiném regulovaném trhu uskutečněny obchody s předmětnou emisí v průměrném objemu alespoň 1000 Kč/den. Likvidita jednotlivých emisí bude vyhodnocována ve čtvrtletních intervalech. Poprvé bude toto kritérium uplatněno na základě vyhodnocení druhého čtvrtletí roku 2008. Emise, které stanovenou podmínku nesplní, budou vyloučeny z obchodování na oficiálním trhu burzy.“ ČNB kritérium průměrné výše objemu obchodů 1000 Kč na jeden obchodní den za uplynulé čtvrtletí, je-li tato podmínka splněna alespoň na jednom z regulovaných trhů v Evropské unii, považuje za minimální akceptovatelné kritérium pro posouzení podmínky bezproblémového obchodování akcií na regulovaném trhu ve smyslu ustanovení
§ 44 odst. 2 písm. c) a i) ZKPT.