Bezpečnostní cvičení

Dnes v odpoledních hodinách probíhá na pobočce České národní banky v Plzni bezpečnostní cvičení v součinnosti s Policií ČR. Jde o cvičení simulující přepadení banky s aktivním zapojením bezpečnostních složek. Cílem nácviku je prověřit postupy a opatření vyplývající z operačních plánů ústředí a pobočky ČNB. Při tomto cvičení jsou zároveň testovány postupy Policie ČR při zvládání typově podobných mimořádných situací.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB