Bankovní rada si v novém složení rozdělila kompetence

Nový člen bankovní rady Vojtěch Benda bude v České národní bance dohlížet na činnost sekce správní, peněžní oběh a platební styk, ekonomický výzkum a pobočkovou síť. Další nový člen Tomáš Nidetzký bude mít na starost sekci dohledu II a sekci licenčních a sankčních řízení. Bankovní rada v novém složení dnes rozdělení kompetencí schválila na svém prvním zasedání. 

Bankovní rada řídí organizační útvary ústředí a pobočky ČNB jako kolektivní orgán. Ředitelé sekcí a samostatných odborů v rámci svých pravomocí odpovídají bankovní radě za řízení jim svěřených agend.

Rozdělení kompetencí členů bankovní rady ČNB:

Jiří Rusnok, guvernér

 • sekce kancelář
 • sekce lidských zdrojů
 • samostatný odbor interního auditu

Mojmír Hampl, viceguvernér

 • sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu
 • sekce měnová
 • sekce bankovních obchodů

Vladimír Tomšík, viceguvernér

 • sekce dohledu nad finančním trhem
 • samostatný odbor finanční stability

Vojtěch Benda

 • samostatný odbor ekonomického výzkumu
 • sekce správní
 • sekce peněžní a platebního styku
 • pobočky ČNB

Lubomír Lízal

 • sekce statistiky a datové podpory
 • sekce informatiky
 • samostatný odbor restrukturalizace

Tomáš Nidetzký

 • sekce licenčních a sankčních řízení
 • sekce dohledu II

Pavel Řežábek

 • sekce řízení rizik a podpory obchodů
 • sekce rozpočtu a účetnictví

Organizační struktura ČNB a hlavní činnosti jednotlivých sekcí, samostatných odborů a poboček ČNB jsou popsány na internetových stránkách ČNB:
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/organizacni-struktura/

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB