Bankovní rada schválila rozpočet na rok 2008

Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 6. 12. 2007 schválila rozpočet ČNB na rok 2008 v celkové výši 2 150 mil. Kč (rozpočet je sestaven v cenách včetně daně z přidané hodnoty). Výdaje na provoz by měly růst o 7,4 % a osobní výdaje o 4,3 %. Plánovaný rozpočet je oproti očekávané skutečnosti roku 2007 vyšší celkově o 9,9 %. Hlavním důvodem celkového nárůstu je vyšší ražba mincí a obměna techniky na zpracování hotovostí.

Na základě zákona Česká národní banka hospodaří podle rozpočtu, který musí být členěn tak, aby z něj byly zřejmé výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz České národní banky. Výdaje na pořízení majetku jsou pro rok 2008 uvažovány v objemu 205 mil. Kč a výdaje na provoz ve výši 1 945 mil. Kč.

Z objemově nejvýznamnějších položek výdajů na pořízení majetku lze jmenovat: 

Název položky Částka
Technika pro úschovu, manipulaci a zpracování hotovostí 76 mil. Kč
HW a SW 44 mil. Kč
Stavební a technologické investice
(včetně úhrady části zádržného za dokončení výstavby záložního pracoviště ČNB)
32 mil. Kč
Obalový materiál na bankovky a mince a další spotřební materiál 22 mil. Kč
Zabezpečovací zařízení 7 mil. Kč
 Z objemově nejdůležitějších položek výdajů na provoz lze uvést: 
Název položky Částka
Emise a správa oběživa (nákup bankovek a mincí od externích dodavatelů) 359 mil. Kč
Mzdové prostředky a odvody povinně hrazeného pojistného 1 097 mil. Kč
Nakupované služby
- z toho: za podporu výpočetní techniky
112 mil. Kč
50 mil. Kč
Oprava a údržba majetku
- z toho: za opravu a údržbu budov
               za údržbu a servis výpočetní techniky
               za opravu a údržbu zabezpečovacích zařízení
104 mil. Kč
32 mil. Kč
31 mil. Kč
22 mil. Kč
Telekomunikační poplatky 79 mil. Kč
Spotřeba energie 45 mil. Kč
Česká národní banka hradí nezbytné náklady na svoji činnost ze svých výnosů a není výdajovou kapitolou státního rozpočtu. Roční zprávy o výsledku svého hospodaření Česká národní banka standardně předkládá k projednání Poslanecké sněmovně a jsou také pravidelně zveřejňovány na internetové stránce ČNB.