Bankovní rada schválila rozpočet ČNB na rok 2007

Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 7. 12. 2006 schválila rozpočet ČNB na rok 2007 v celkové výši 1 965 mil. Kč (rozpočet je sestaven v cenách včetně daně z přidané hodnoty). Plánovaný rozpočet je pod hranicí 2 mld. Kč, tj. na úrovni předchozích let, ačkoliv jsou v něm obsaženy též výdaje související s regulací a dohledem nad kapitálovým trhem a pojišťovnami.

Česká národní banka hradí nezbytné náklady na svoji činnost ze svých výnosů a není výdajovou kapitolou státního rozpočtu. Na základě zákona musí být rozpočet České národní banky členěn tak, aby z něj byly zřejmé výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz ČNB. Výdaje na pořízení majetku jsou pro rok 2007 plánovány v objemu 165 mil. Kč a výdaje na provoz ve výši 1 800 mil. Kč.

Roční zprávy o výsledku svého hospodaření Česká národní banka standardně předkládá k projednání Poslanecké sněmovně. Tyto roční zprávy jsou již několik let pravidelně zveřejňovány na internetové stránce ČNB.

 

Nejvýznamnější položky výdajů na pořízení majetku

Částka

Technika pro úschovu, manipulaci a zpracování hotovostí

33 mil. Kč

HW a SW

41 mil. Kč

Zabezpečovací zařízení

16 mil. Kč

Obalový materiál na bankovky a mince a další spotřební materiál

33 mil. Kč

Stavební a technologické investice (včetně úhrady části zádržného za dokončení výstavby záložního pracoviště ČNB)

26 mil. Kč

 

Nejvýznamnější položky výdajů na provoz

Částka

Emise a správa oběživa (nákup bankovek a mincí od externích dodavatelů)

208 mil. Kč

Mzdové prostředky a odvody povinně hrazeného pojistného

1 072 mil. Kč

Nakupované služby

- z toho: za podporu výpočetní techniky

120 mil. Kč

66 mil. Kč

Telekomunikační poplatky

86 mil. Kč

Oprava a údržba majetku

- z toho: za údržbu a servis výpočetní techniky

120 mil. Kč

48 mil. Kč

Spotřeba energie

44 mil. Kč

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB