Bankovní rada schválila plán rozvoje informačních systémů na rok 2007

Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 23.11.2006 projednala a schválila plán rozvoje informačních systémů ČNB na rok 2007. Schválený plán obsahuje celkem 24 projektů. Součástí materiálu bylo i vyhodnocení plánu RIS za rok 2006, ve kterém se podařilo úspěšně realizovat zásadní změny zpracování významných informačních systémů ČNB, a to například systému mezibankovního platebního styku, systému ABO a přechod na širší využívání operačního systému LINUX.

Po vybavení informačními technologiemi bude od 1. ledna 2007  plně zprovozněno nové záložní pracoviště ČNB. Výše uvedené aktivity výrazně přispěly k podstatnému snížení provozních nákladů ČNB.

 

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB