Bankovní rada schválila navýšení rozpočtu ČNB z titulu integrace dohledu nad finančním trhem

Bankovní rada ČNB na svém dnešním zasedání rozhodla, z titulu integrace dohledu nad finančním trhem, navýšit rozpočet ČNB na rok 2006 o 130 mil. Kč. Původně schválený rozpočet (na jednání bankovní rady dne 8.12.2005), který nezohledňoval integraci, představoval objem ve výši 2 085 mil. Kč. Navýšení rozpočtu ČNB na konečných 2 215 mil. Kč odráží především nárůst osobních výdajů (tj. zejména mzdových prostředků a odvodů povinně hrazeného pojistného) o cca 117 mil. Kč z důvodu přechodu zaměstnanců Komise pro cenné papíry, Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění do ČNB. Zbylé výdaje jsou určeny na zajištění provozu a dovybavení hmotným a nehmotným majetkem.

Rozpočet ČNB na rok 2006 je na rozdíl od předchozích let sestaven v cenách včetně daně z přidané hodnoty. Po vyloučení této metodické změny a výdajů souvisejících s integrací představuje celkový objem rozpočtu na rok 2006, v porovnání se skutečností roku 2005, nárůst o cca 6 %, což je způsobeno zejména výrazným navýšením prostředků na nákup bankovek a mincí.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB