Bankovní rada rozhodla o použití zisku za rok 2019 na úhradu kumulované ztráty

Bankovní rada České národní banky dnes projednala účetní závěrku a zprávu o výsledku hospodaření za rok 2019 a rozhodla o použití loňského zisku ve výši 57,9 mld. Kč na úhradu účetní ztráty z minulých let. Zbývající část kumulované ztráty ve výši 129,2 mld. Kč zůstane i nadále v rozvaze ČNB jako neuhrazená ztráta předchozích období.

Rozhodnutí bankovní rady se opírá o zákonnou úpravu, ze které vyplývá povinnost přednostního použití zisku na úhradu minulých ztrát. Bankovní rada také konstatovala, že loňský zisk měl převážně nerealizovaný, účetní charakter, protože vznikl z velké části přeceněním akciového portfolia ČNB na základě loňského růstu akciových trhů. Tento zisk je navíc silně volatilní, protože akcie zůstávají i nadále v držení ČNB, a jsou tak vystaveny změnám tržních trendů včetně současného propadu akciových trhů v souvislosti s šířením nákazy koronavirem. 

Na dosaženém loňském zisku 57,9 mld. Kč se podílely především výnosy ze správy devizových rezerv, které převážily nad náklady na měnověpolitické operace. Akciová portfolia se po zahrnutí dividendového výnosu stala za rok 2019 nejvýnosnější třídou devizových rezerv ČNB. 

Změna korunové hodnoty cizoměnových aktiv a pasiv, vyplývající z pohybu měnových kurzů, neměla na rozdíl od předchozích let zásadní vliv na hospodářský výsledek. Vůči euru, ve kterém je investována největší část devizových rezerv, koruna meziročně mírně posílila. Vůči jiným rezervním měnám naopak oslabila. Výsledný dopad proto představoval mírnou kurzovou ztrátu.

Náklady na měnověpolitické operace se zvýšily s tím, jak domácí inflační tlaky a inflace setrvávající v horní polovině tolerančního pásma inflačního cíle ČNB vedly v květnu 2019 k dalšímu zvýšení základních měnověpolitických sazeb o 25 bazických bodů.

ČNB zveřejní Roční zprávu o výsledku hospodaření za rok 2019 a účetní závěrku za rok 2019 do 31. března 2020. 

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB