Bankovní rada jmenovala nového ředitele sekce bankovní regulace a dohledu

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání dne 13. května 2004 rozhodla na základě výsledku výběrového řízení jmenovat do funkce ředitele sekce bankovní regulace a dohledu ing. Leoše Pýtra, CSc. Svou funkci začne vykonávat od 1. června 2004.

Leoš Pýtr

Leoš Pýtr je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde později získal i titul kandidáta věd. Svou profesní kariéru zahájil jako asistent na fakultě zahraničního obchodu VŠE.

V roce 1982 nastoupil do Státní banky československé, kde pracoval v odboru měnových kursů a krátce i v nově založeném odboru bankovního dohledu.

V roce 1992 se stal jedním z prvních pracovníků nově zakládané Giro Credit banky Praha. a.s., kde řídil odbory Treasury a investičního bankovnictví. Od roku 1996 byl členem představenstva banky.

V roce 1998 se stal předsedou představenstva a generálním ředitelem První městské banky, a.s. Tuto funkci vykonával až do roku 2002, kdy po vstupu nového majoritního akcionáře přešel na pozici místopředsedy představenstva a ředitele divize finančních trhů.

Leoš Pýtr je ženatý, má dvě děti.

O sjednocení dosavadních dvou samostatných sekcí bankovní regulace a bankovního dohledu rozhodla bankovní rada na svém zasedání 19. února 2004 - text tiskové zprávy.

Pavel Palivec, odbor komunikace ČNB