Bankovní rada ČNB schválila plán technické pomoci poskytované ČNB zahraničním centrálním bankám

Bankovní rada ČNB dne 14. 10. 2004 projednala a schválila plán technické pomoci poskytované Českou národní bankou partnerským zahraničním centrálním bankám.

Plán akcí pro rok 2005 je již čtvrtým v řadě. ČNB v tomto rámci pravidelně organizuje jak semináře, tak bilaterální konzultace (v ČR i zemích příjemce) se zaměřením zejména na cílovou skupinu centrálních bank v transformujících se ekonomikách s perspektivou členství v EU, zemích bývalého Sovětského svazu a jižního Balkánu.

Tímto transferem know-how ČNB do jisté míry splácí morální závazek z doby, kdy byla sama v první polovině 90. let příjemcem rozsáhlé technické pomoci především ze strany centrálních bank nejvyspělejších členských států OECD a využívala i podporu EU, MMF a dalších mezinárodních organizací.

Aktivity ČNB na poli předávání zkušeností z období transformace a budování moderní centrální banky v klíčových oblastech její činnosti prezentované v kontextu integrace do EU a Evropského systému centrálních bank jsou příjemci pomoci vysoce oceňovány. Odborná reputace ČNB je oceňována i Mezinárodním měnovým fondem a dalšími mezinárodními organizacemi. Z tohoto důvodu jsou naši experti spolu s dalšími zahraničními specialisty zváni ke společné účasti na misích do třetích zemí.

Program seminářů na rok 2005 bude obdobně jako v minulých letech zveřejněn na internetových stránkách ČNB.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB