Bankovní rada ČNB schválila Opatření ČNB, kterým se stanoví náležitosti žádosti o povolení působit jako banka”

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání schválila 'Opatření ČNB, kterým se stanoví náležitosti žádosti o povolení působit jako banka". Nový předpis nahrazuje původní Opatření ČNB č. 24/1994 a zpřesňuje požadavky na informace, požadované při zakládání nových bank a poboček zahraničních bank v návaznosti na novelu zákona o bankách (informace o finanční situaci zakladatelů, jejich obchodních záměrech a personálním obsazení rozhodujících vedoucích míst).

Minimální výše základního jmění pro vznik banky (500 mil. Kč) zůstává nezměněna. Schválené Opatření ČNB nabude účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů a bude zveřejněno rovněž na internetové stránce ČNB.

ČNB - M. Švehla