Bankovní rada ČNB přijala pozvání prezídia České bankovní asociace

K diskusi aktuálních otázek vývoje ekonomiky a bankovního sektoru se dnes na půdě České bankovní asociace sešli členové bankovní rady České národní banky a prezídia České bankovní asociace.

Pozornost při diskusi se soustředila také na rychlý rozvoj úvěrování podnikového sektoru i obyvatelstva. Výrazný růst poskytování úvěrů bankami spotřebitelům, a to včetně úvěrů na bydlení, je spojen se zodpovědným posuzováním bonity klientů a jejich budoucí schopností úvěry splácet. Obezřetný přístup ke klientům umožňuje bankám nabízet na trhu spotřebitelských půjček vysoce konkurenceschopné podmínky, ale je také jejich příspěvkem k zachování finanční stability.

Představitelé České bankovní asociace při diskusi zdůraznili, že pro bankovní sektor mají velký význam rovněž technické aspekty přípravy na převzetí eura a informovali o probíhajících aktivitách, zejména na poli platebního styku (účast v pracovních orgánech European Payment Council).

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB