Bankovní rada ČNB na svém jednání 13.5.2004 odsouhlasila návrh nového Krizového plánu ČNB

ČNB zpracovává ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů krizový plán v oblasti měnové politiky a bankovnictví. Cílem krizového plánu je připravit ČNB na mimořádné události, které mohou narušit či poškodit její integritu, nebo jejichž dopady by mohly destabilizovat výkon některých rozhodujících činností ČNB v oblasti finančního a bankovního sektoru České republiky. Dne 13. května 2004 Bankovní rada ČNB na svém jednání odsouhlasila návrh nového Krizového plánu ČNB.

Pavel Zúbek, odbor komunikace ČNB