Bankovní rada ČNB jmenovala nové manažery v dohledových sekcích

Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 15. 6. rozhodla s účinností od 1. července 2006 o jmenování:

Ing. Ondřeje Huslara do funkce náměstka ředitele sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami ústředí České národní banky, Ing. Radka  Křičky do funkce ředitele odboru dohledu na dálku sekce bankovní regulace a dohledu ústředí České národní banky a Ing. Naděždy Krátké do funkce ředitelky odboru dohledu sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami ústředí České národní banky.

Ing. Ondřej Huslar je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru ekonomická statistika. Od roku 1992 pracoval na různých vedoucích pozicích v České pojišťovně, a.s., od roku 2001 navíc jako tajemník její dozorčí rady. Od roku 1991 absolvoval celou řadu stáží a kurzů v zahraničí a v roce 1995 - 1997 absolvoval postgraduální studium bankovnictví na Bankovním institutu v Praze. Ondřej Huslar mluví anglicky, německy a rusky. Jezdí na kole a hraje squash.

Ing. Radek Křička absolvoval ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Po krátké praxi v kolínské pobočce VZP nastoupil v roce 1993 do ČNB jako inspektor sekce bankovního dohledu. Od roku 2005 až doposud vedl referát analýz sektoru a velkých bank v odboru dohledu na dálku sekce bankovní regulace a dohledu. Radek Křička mluví anglicky.

Ing. Naděžda Krátká je absolventkou ČVUT, oboru ekonomika strojírenské a elektrotechnické výroby. Během své pracovní kariéry pracovala např. jako ekonom v Československé televizi, vedoucí výpočetního střediska Chirana OTS nebo ve firmě Spektra jako vedoucí střediska výroby. V roce 1995 začala pracovat na Ministerstvu financí v Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví, kde od roku 2000 zastávala pozici vedoucí oddělení kontroly.

 

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB