BR projednala priority ekonomického výzkumu ČNB pro období 2007-2012

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 19. ledna 2006 projednala materiál "Ekonomický výzkum ČNB 2007-2012". Materiál vytyčuje priority ekonomického výzkumu ČNB pro nadcházející šestileté období. Cílem ekonomického výzkumu bude vytvářet znalostní zázemí pro tři klíčové činnosti centrální banky: měnovou politiku, dohled nad finančním sektorem a udržování finanční stability. Priority budou určovat zaměření Programů ekonomického výzkumu, v rámci kterých je každý rok zpracováno kolem deseti projektů.
Dokument bude počátkem února tohoto roku zveřejněn na internetových stránkách ČNB.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB