Agendou FinTech se bude v ČNB zabývat sekce regulace a mezinárodní spolupráce

Problematika finančních technologií v rámci České národní banky bude od 1. října 2018 spadat do sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu. V tomto útvaru, jehož název se zkrátí na sekce regulace a mezinárodní spolupráce, zároveň dojde ke třem personálním změnám.

Sekce peněžní a platebního styku se od 1. října přestane zabývat agendou regulace platebního styku a výkonem dozoru nad platebními systémy a dalšími infrastrukturami finančního trhu (tzv. oversight). V souvislosti s tím vznikne nový odbor regulace platebního styku a finančních inovací, a to v sekci regulace a mezinárodní spolupráce. V čele nového odboru bude stát Michal Vodrážka, který dosud vedl odbor dohledu nad peněžním oběhem a platebními systémy sekce peněžní a platebního styku. Odbor bude mít kromě regulace platebního styku a výkonu oversight na starosti rovněž oblast finančních inovací.

Náměstkem ředitele sekce regulace a mezinárodní spolupráce se rovněž od 1. října 2018 stane Martin Vojta, který dosud působil jako ředitel odboru Evropské unie a mezinárodních organizací v téže sekci. Na jím uvolněnou pozici nastoupí Jan Král, který do ČNB přichází z Úřadu vlády ČR, kde byl dosud ředitelem odboru koordinace evropských politik.

Mgr. Ing. Martin Vojta absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Mezi lety 2011 a 2014 pracoval pro Úřad vlády ČR jako vedoucí samostatného oddělení koordinace hospodářských politik EU. Od července 2014 zastával pozici vedoucího oddělení pro majetkové vyrovnání a státní statky v likvidaci na Ministerstvu zemědělství. Do ČNB nastoupil v říjnu 2014, kde působil jako vedoucí referátu Evropské unie v odboru EU a mezinárodních organizací, a od července 2018 se stal ředitelem tohoto odboru.

Mgr. Michal Vodrážka, MPP absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, Korea Development Institute School of Public Policy and Management v Soulu a studijní pobyt na School of Global Policy and Strategy v San Diegu v USA. Do ČNB nastoupil v květnu 2010 jako právník peněžního oběhu a ochrany platidel sekce peněžní a platebního styku. V rámci téže sekce přešel v prosinci 2012 na pozici vedoucího referátu právního a dohledu nad platebními systémy a v lednu 2016 na pozici ředitele odboru dohledu nad peněžním oběhem a platebními systémy.

PhDr. Jan Král absolvoval Institut mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2007 až 2008 pracoval jako referent v oblasti mezinárodních vztahů a Evropské unie na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V říjnu 2007 nastoupil na Úřad vlády ČR, kde v letech 2008 až 2011 zastával pozici vedoucího oddělení koordinace sektorových politik Coreper I, a od května 2011 byl ředitelem odboru koordinace evropských politik.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB