AIG v ČR nekončí, ale pokračuje ve své již 16-ti leté činnosti!

Vzhledem k velmi tendenční a zavádějící informaci, která byla uveřejněna v několika českých médiích (internetový server Tyden.cz), sdělujeme následující :

Společnost American International Group, Inc. (AIG) je jedním z největších celosvětových poskytovatelů pojišťovacích a finančních služeb s působností ve více než 130-ti zemích světa. V rámci zemí Evropské unie podniká skupina AIG v naprosté většině zemí prostřednictvím lokálních poboček společnosti AIG EUROPE S.A. (se sídlem v Paříži).

Po vstupu České republiky do EU bylo rozhodnuto sjednotit organizační strukturu skupiny AIG v rámci zemí Evropské unie. Tato změna je předem dlouhodobě plánovaným procesem a týká se většiny zemí - tzv.“nových“ členů EU.

Z výše uvedených důvodů byla v České Republice začátkem roku 2007 založena pobočka AIG EUROPE S.A. s názvem AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou Republiku (dále jen „AIG EUROPE – pobočka ČR“).

Základní kapitál společnosti AIG EUROPE S.A. činí EUR 25 000 000 (cca 690 000 000 Kč). Rating finanční síly od agentury Standard&Poor´s je AA+, což je nejvyšší rating z pojišťoven působících na českém pojistném trhu.

S účinností ke dni 1.června 2007 uzavřela nově založená AIG EUROPE – pobočka ČR s AIG CZECH REPUBLIC pojišťovnou, a.s. ke dni 1.6.2007 smlouvu O PRODEJI PODNIKU a převzala veškeré aktivity související s provozováním pojišťovací činnosti v oblasti neživotního pojištění, které byly až doposud vykonávány společností AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s.

Na základě zmíněné Smlouvy o prodeji podniku a schválení ze České národní banky, jako orgánu dohledu, došlo s účinností ke dni 1. června 2007 k PŘEVODU POJISTNÉHO KMENE ze správy AIG CZECH REPUBLIC pojišťovny, a.s. na AIG EUROPE – pobočka ČR.

Pro naše klienty popsaným převodem pojistného kmene se nijak nemění kvalita poskytovaných služeb, na kterou jsou od společností skupiny AIG zvyklí. Kompletní tým pracovníků AIG CZECH REPUBLIC pojišťovny, a.s. se stal od 1.6.2007 týmem zaměstnanců nové společnosti AIG EUROPE – pobočka ČR.

Následně, v souladu s českými právními předpisy, bude původní právní subjekt „AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s.“ , na žádost AIG, likvidován.

Luděk Menčík
AIG EUROPE, S. A.,
pobočka pro Českou republiku