5000. vstupenka na expozici ČNB

O výstavu "Lidé a peníze" instalovanou v Expozici České národní banky je mezi veřejností mimořádný zájem. Tuto skutečnost dokumentuje i fakt, že v úterý 12. března tohoto roku vydala Česká národní banka již pětitisící rezervační vstupenku.

Majitelem 5000. vstupenky se stal student 4. ročníku osmiletého gymnázia Guta Jarkovského z Prahy 1, Truhlářské ulice 22.

Přesto, že výstava je přístupna veřejnosti teprve 2 a půl měsíce, je možno při této příležitosti uvést již několik statistických údajů, které získáváme jak díky rezervačnímu systému, tak vyhodnocením dobrovolné anonymní ankety. Z těchto zdrojů vybíráme několik čísel aktuálních k 19.03.2002:

  • fyzicky již navštívilo výstavu více než 4000 návštěvníků
  • v rezervačním systému registrujeme více než 12.500 žádostí o vydání vstupenky s tím, že nejzazším termínem rezervace je požadavek na pátek 8. listopadu 2002. V současné době jsou všechny termíny do 10. července 2002 plně rezervovány,
  • 59% návštěvníků tvoří žáci základních a studenti středních škol,
  • 46% návštěvníků je mladších 18 let,
  • není bez zajímavosti, že většinu návštěvníků tvoří ženy,
  • více než 64% návštěvníků získalo informaci o výstavě z jiných zdrojů, než z tisku, rozhlasu a televize.