100 let České astronomické společnosti připomene stříbrná mince

Česká národní banka vydává letos poslední stříbrnou minci. Pamětní mince je tentokrát věnována České astronomické společnosti, která 8. prosince oslaví 100 let od svého založení. Mince v nominální hodnotě 200 korun bude  k dostání od 6. prosince.

Mincí bylo vyrobeno 5 400 kusů v běžném a 10 400 kusů ve špičkovém (proof) provedení, které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. Tvůrcem mince je medailér Josef Oplištil.

Na lícní straně dvousetkoruny vpravo se nachází heraldický lev z velkého státního znaku České republiky. V levé části mince je zrcadlově zobrazen lev se symbolickým zvýrazněním souhvězdí Lva i jeho názvem. Obě části mince jsou oběžnou dráhou propojeny s planetou Zemí. Po obvodu mince najdeme označení její nominální hodnoty a název státu. Značka České mincovny, která minci vyrobila, je umístěna ve středu planety Země. Na rubové straně dominuje vyobrazení Slunce, v jehož středu stojí emblém České astronomické společnosti s letopočty „1917–2017“. Při vnějším obvodu slunečních paprsků je opět ztvárněna oběžná dráha planety Země. Po obvodu mince se v  opisu nachází její název. Iniciály autora mince jsou umístěny ve středu planety Země.

Historie Společnosti sahá až do doby před první světovou válkou, a to do habsburské monarchie. Cesta k jejímu prosazení se ale nebyla vůbec snadná. Zlom nastal až po vzniku Československa. Roli hrálo to, že jeden ze zakladatelů státu, Milan Rastislav Štefánik, byl původním povoláním astronom a že v roce 1928 byla na Petříně otevřena po něm pojmenovaná hvězdárna. Ve větších městech republiky začaly vznikat pobočky astronomické společnosti a právě jejich členové mají zásluhu na zpopularizování astronomie v zemi. Řada našich předních astronomů, kteří jsou platnou součástí světové astronomické obce, začínala právě zde. Společnost dodnes širokou veřejnost seznamuje s nejnovějšími poznatky v oboru.

Nominální hodnota mince 200 Kč není totožná s prodejní cenou. Ta je obvykle vyšší a zohledňuje mimo jiné i aktuální cenu stříbra, náklady spojené s výrobou a DPH. Minci, kterou razila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou, lze zakoupit u vybraných smluvních partnerů.

Mince s motivem založení České astronomické společnosti  je v pořadí devátou z cyklu pamětních stříbrných dvousetkorun, které jsou součástí emisního plánu ČNB na léta 2016–2020. V únoru příštího roku bude následovat stříbrná mince při příležitosti 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy – první mapy Čech.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB

Podrobnější informace o technické realizaci