10 a 20 haléřové mince v peněžním oběhu

ČNB ze zákona zodpovídá za plynulý a hospodárný peněžní oběh. Postupně se mění funkce 10 a 20 haléřových mincí v oběhu. Z mincí obou hodnot se postupně stávají "mince na jedno použití', které jsou sice trvale vydávány, ale v peněžním oběhu se nepohybují. V současné je v oběhu na jednoho obyvatele České republiky více než 66 desetihaléřů a 53 dvacetihaléřů. Přitom centrální banka dává do oběhu denně 350 až 450 tisíc desetihaléřů. Roční výroba v rozsahu cca 100 milionů kusů mincí obou hodnot představuje pro veřejné prostředky náklad asi 30 milionů korun.

V letošním roce ČNB pozastavila výrobu mincí v nominální hodnotě 20 haléřů s cílem zefektivnit náklady na peněžní oběh. Vyráběny jsou pouze mince v hodnotě 10 haléřů. Přesto, že ČNB udržuje dostatečné zásoby mincí nízkých nominálních hodnot, je v současné době v některých regionech, především ve větších městech, přechodný nedostatek těchto mincí.

Funkčností mincí v peněžním oběhu a jejich lokálním nedostatkem se dnes zabývala bankovní rada ČNB. Navrhla tři možná řešení, která po vypracování důkladné právní a ekonomické analýzy posoudí do konce roku.

ČNB bude posuzovat následující varianty řešení:

  • zachovat stávající stav a nadále pokračovat ve výrobě a distribuci deseti a dvacetihaléřových mincí
  • zrušit desetihaléře a dvacetihaléře
  • ve spolupráci s dalšími institucemi vyvinout zákonodárnou iniciativu stanovující pravidla zaokrouhlování hotovostních plateb na padesátihaléře

Konečnému rozhodnutí budou předcházet konzultace s ministerstvem financí a rovněž široce pojatá diskuse s odbornou i širokou veřejností a obchodníky. Do přijetí rozhodnutí o budoucnosti mincí bude centrální banka dodávat do oběhu dostatečné množství mincí nízkých nominálních hodnot. Mince obou hodnot zůstávají samozřejmě dále v platnosti.

Alice Frišaufová
Mluvčí ČNB