Zveřejnění protokolů a podkladových materiálů k měnovým jednáním bankovní rady ČNB v roce 2018

9.00

Protokoly a podkladové materiály k měnovým jednáním bankovní rady ČNB v roce 2018 najdete u jednotlivých položek roku 2018.

Seznam termínů jednání bankovní rady: https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/br-zapisy-z-jednani/

Čas zveřejnění: 9.00